100 câu trắc nghiệm Mệnh đề - Tập hợp nâng cao (P1)

  • 11379 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là:

Xem đáp án

Đáp án: C

A sai vì 2 là số nguyên tố và là số chẵn.

B sai vì lĩnh vực toán học không có giải Nobel.

D sai vì đường tròn có vô số trục đối xứng.


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:

Xem đáp án

Đáp án: B

B sai vì tâm của một đường tròn bàng tiếp là giao điểm của 1 đường phân giác trong của một góc với các đường phân giác ngoài của hai góc còn lại.


Câu 4:

Trong các câu sau

a. Tam giác cân có hai góc bằng nhau phải không?

b. Một tháng có tối đa 5 ngày chủ nhật.

c. π là số không nhỏ hơn 4.

d. Có  bao nhiêu số nguyên tố?

e. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một đường parabol.

Số  mệnh đề và số mệnh đề đúng là:

Xem đáp án

Đáp án: A

b, c, e là mệnh đề, mệnh đề b, e là mệnh đề đúng.

Mệnh đề c sai vì π là số nhỏ hơn 4.

a, d là câu hỏi chưa biết tính đúng sai nên không là mệnh đề.


Câu 5:

Biết A là mệnh đề đúng, B là mệnh đề sai, C là mệnh đề đúng. Mệnh đề sai

Xem đáp án

Đáp án: D

A đúng B sai nên A ⇒ B là mệnh đề sai

C đúng, A ⇒ B sai nên C ⇒ (A ⇒ B) là mệnh đề sai 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Khang Dương

Bình luận


Bình luận