Câu hỏi:

22/08/2020 42,904

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

+ Stiren làm mất màu KMnO4 ngay đk thường.

+ Toluen làm mất màu KMnO4 khi đun nóng.

+ Benzen không làm mất màu KMnO4 cả ở đk thường hay đun nóng.

- Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy chất sau: Na, NaOH, Cu(OH)2, HBr, O2. Số chất tác dụng được với C2H5OH là:

Xem đáp án » 22/08/2020 603

Câu 2:

Cho dãy các hợp chất thơm:

p HO-CH2-C6H4-OH, pHO-C6H4-COOC2H5, p HO-C6H4-COOH, pHCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH.

- Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

   (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

   (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.

Xem đáp án » 22/08/2020 395

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Xem đáp án » 22/08/2020 370

Câu 4:

Cho sơ đồ sau:

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

- Phân tử hợp chất X chứa 3 nguyên tố. Tên gọi của Y là:

Xem đáp án » 22/08/2020 356

Câu 5:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/08/2020 350

Câu 6:

Trong các nhận định sau:

   1) Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm - OH.

   2) Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

   3) Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

   4) Anđehit và xeton đều tham gia phản ứng tráng bạc.

   5) Oxi hóa butan được axit axetic.

- Nhận định đúng là:

Xem đáp án » 22/08/2020 331

Bình luận


Bình luận