Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

  • 998 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Xem đáp án

- Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

+ Stiren làm mất màu KMnO4 ngay đk thường.

+ Toluen làm mất màu KMnO4 khi đun nóng.

+ Benzen không làm mất màu KMnO4 cả ở đk thường hay đun nóng.

- Chọn đáp án C.


Câu 2:

Trong các nhận định sau:

   1) Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm - OH.

   2) Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

   3) Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

   4) Anđehit và xeton đều tham gia phản ứng tráng bạc.

   5) Oxi hóa butan được axit axetic.

- Nhận định đúng là:

Xem đáp án

- Nhận định đúng là:

   2/ Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

   3/ Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

   5/ Oxi hóa butan được axit axetic.

- Chọn đáp án D.


Câu 5:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Xem đáp án

- Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, axit nitric, dung dịch NaOH.

- Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận