Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

  • 2477 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thuốc nổ TNT (trinitrotoluen) được điều chế trực tiếp từ:

Xem đáp án

- Thuốc nổ TNT (trinitrotoluen) được điều chế trực tiếp từ toluen (hay metylbenzen).

- Chọn đáp án B.


Câu 3:

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là:

Xem đáp án

- Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3.

- Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng:

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

- Tên gọi của Z là:

Xem đáp án

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

- Phát biểu đúng:

   Các ancol bậc III không bị oxi hóa bởi CuO.

- Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận