Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

  • 2476 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Để phân biệt được các chất hex - 1- in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là

Xem đáp án

- Để phân biệt được các chất Hex - 1- in, Toluen, Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

   + Hex – 1 – in làm mất màu dd KMnO4 ngay đk thường.

   + Toluen làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng.

   + Benzen không làm mất màu dd KMnO4 ở đk thường hay đun nóng

- Chọn đáp án C.


Câu 2:

CTCT của glixerol là:

Xem đáp án


Câu 3:

Ảnh hưởng của nhóm - OH đến gốc C6H5 - trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với:

Xem đáp án

- Ảnh hưởng của nhóm - OH đến gốc C6H5 - trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với nước brom.

- Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là:

Xem đáp án

- Chọn đáp án B.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)


Câu 5:

Người ta điều chế axit piric bằng cách:

Xem đáp án

- Người ta điều chế axit piric bằng cách: Cho phenol tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc  H2SO4 đặc.

- Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận