Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 2 - Đề 4)

  • 2478 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

- Nhận định sai “Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan”.

- Chọn đáp án B.


Câu 2:

Đun nóng C2H5OH  170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là:

Xem đáp án

- Đun nóng C2H5OH  170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là C2H4.

- Chọn đáp án A.


Câu 3:

Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất

Xem đáp án

- Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất poli (phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4 - D và axit picric

- Chọn đáp án C.


Câu 4:

Bậc ancol của 2 – metylbutan – 2 – ol là:

Xem đáp án

- Bậc ancol của 2 – metylbutan – 2 – ol là bậc 3.

- Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận