Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 2 - Đề 5)

  • 2506 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

- Nhận định đúng là: “Stiren còn có tên gọi là vinylbenzen”.

- Chọn đáp án B.


Câu 2:

Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH  C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc,  140°C) thì số ete thu được tối đa là:

Xem đáp án

- Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH  C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc,  140°C) thì số ete thu được tối đa là 3, gồm CH3  O  CH3, C2H5  O  C2H5 và C2H5  O  CH3.

- Chọn đáp án B.


Câu 3:

Trong số các phát biểu sau về phenol:

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol làm đổi màu quỳ tím.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

- Các phát biểu đúng là:

Xem đáp án

   (1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

   (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

   (4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

- Chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận