Câu hỏi:

22/08/2020 350

Cho sơ đồ sau:

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

- Phân tử hợp chất X chứa 3 nguyên tố. Tên gọi của Y là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Xem đáp án » 22/08/2020 41,680

Câu 2:

Cho dãy chất sau: Na, NaOH, Cu(OH)2, HBr, O2. Số chất tác dụng được với C2H5OH là:

Xem đáp án » 22/08/2020 599

Câu 3:

Cho dãy các hợp chất thơm:

p HO-CH2-C6H4-OH, pHO-C6H4-COOC2H5, p HO-C6H4-COOH, pHCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH.

- Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

   (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

   (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.

Xem đáp án » 22/08/2020 390

Câu 4:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Xem đáp án » 22/08/2020 368

Câu 5:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/08/2020 347

Câu 6:

Trong các nhận định sau:

   1) Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm - OH.

   2) Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

   3) Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

   4) Anđehit và xeton đều tham gia phản ứng tráng bạc.

   5) Oxi hóa butan được axit axetic.

- Nhận định đúng là:

Xem đáp án » 22/08/2020 327

Bình luận


Bình luận