Câu hỏi:

23/08/2020 22,973

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 23/08/2020 13,650

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 23/08/2020 1,621

Câu 3:

Có các công thức cấu tạo sau

Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất

 

Xem đáp án » 23/08/2020 902

Câu 4:

Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Xem đáp án » 23/08/2020 752

Câu 5:

Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

Xem đáp án » 23/08/2020 547

Câu 6:

Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là

Xem đáp án » 23/08/2020 524

Bình luận


Bình luận