Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 35 (có đáp án): Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

  • 2172 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

4 tháng trước

Nhu Ys

Bình luận


Bình luận