Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 35 (có đáp án): Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1122 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận