Câu hỏi:

23/08/2020 595

Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là

Xem đáp án » 23/08/2020 23,141

Câu 2:

Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 23/08/2020 13,858

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 23/08/2020 1,666

Câu 4:

Có các công thức cấu tạo sau

Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất

 

Xem đáp án » 23/08/2020 932

Câu 5:

Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Xem đáp án » 23/08/2020 769

Câu 6:

Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là

Xem đáp án » 23/08/2020 546

Bình luận


Bình luận