Câu hỏi:

23/08/2020 2,035

Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là

Xem đáp án » 23/08/2020 38,669

Câu 2:

Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 23/08/2020 27,284

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 23/08/2020 8,178

Câu 4:

Có các công thức cấu tạo sau

Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất

 

Xem đáp án » 23/08/2020 4,803

Câu 5:

Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 22. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 23/08/2020 3,675

Câu 6:

Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Xem đáp án » 23/08/2020 1,802

Bình luận


Bình luận