Câu hỏi:

23/08/2020 1,450

Công thức cấu tạo dưới đây là của hợp chất nào

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là

Xem đáp án » 23/08/2020 38,658

Câu 2:

Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 23/08/2020 27,274

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 23/08/2020 8,173

Câu 4:

Có các công thức cấu tạo sau

Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất

 

Xem đáp án » 23/08/2020 4,797

Câu 5:

Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 22. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 23/08/2020 3,656

Câu 6:

Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

Xem đáp án » 23/08/2020 2,033

Câu 7:

Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Xem đáp án » 23/08/2020 1,801

Bình luận


Bình luận