Câu hỏi:

23/08/2020 1,754

Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là

Xem đáp án » 23/08/2020 38,631

Câu 2:

Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 23/08/2020 27,253

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 23/08/2020 8,154

Câu 4:

Có các công thức cấu tạo sau

Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất

 

Xem đáp án » 23/08/2020 4,790

Câu 5:

Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 22. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 23/08/2020 3,640

Câu 6:

Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

Xem đáp án » 23/08/2020 2,030

Câu 7:

Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Xem đáp án » 23/08/2020 1,798

Bình luận


Bình luận