Câu hỏi:

23/08/2020 3,231

Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy chất tác dụng với axit axetic là

Xem đáp án » 26/08/2020 2,037

Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10% . Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là

Xem đáp án » 26/08/2020 1,529

Câu 3:

Cho 0,2 mol axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic đun nóng và có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (giả sử hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là

Xem đáp án » 26/08/2020 1,471

Câu 4:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

Xem đáp án » 23/08/2020 1,134

Câu 5:

Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách

Xem đáp án » 26/08/2020 872

Câu 6:

Để phân biệt dung dịch axit axetic và rượu etylic ta dùng kim loại nào sau đây

Xem đáp án » 26/08/2020 637

Bình luận


Bình luận