Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 45 (có đáp án): Axit axetic

  • 1871 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Dãy chất tác dụng với axit axetic là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận