Câu hỏi:

26/08/2020 2,221

Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại

Xem đáp án » 07/09/2020 9,283

Câu 2:

Dãy chất tác dụng với axit axetic là

Xem đáp án » 26/08/2020 4,078

Câu 3:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

Xem đáp án » 07/09/2020 3,936

Câu 4:

Cho 0,2 mol axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic đun nóng và có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (giả sử hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là

Xem đáp án » 26/08/2020 3,926

Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10% . Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là

Xem đáp án » 26/08/2020 3,919

Câu 6:

Để phân biệt dung dịch axit axetic và rượu etylic ta dùng kim loại nào sau đây

Xem đáp án » 07/09/2020 3,483

Câu 7:

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là

Xem đáp án » 26/08/2020 2,604

Bình luận


Bình luận