Câu hỏi:

26/08/2020 1,447

Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10% . Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại

Xem đáp án » 23/08/2020 3,133

Câu 2:

Dãy chất tác dụng với axit axetic là

Xem đáp án » 26/08/2020 1,941

Câu 3:

Cho 0,2 mol axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic đun nóng và có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (giả sử hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là

Xem đáp án » 26/08/2020 1,398

Câu 4:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

Xem đáp án » 23/08/2020 1,048

Câu 5:

Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách

Xem đáp án » 26/08/2020 827

Câu 6:

Trung hòa 400 ml dung dịch axit axetic 0,5M bằng dung dịch KOH 0,5M. Thể tích dung dịch KOH cần dùng là

Xem đáp án » 26/08/2020 588

Bình luận


Bình luận