Câu hỏi:

26/08/2020 585

Trung hòa 400 ml dung dịch axit axetic 0,5M bằng dung dịch KOH 0,5M. Thể tích dung dịch KOH cần dùng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại

Xem đáp án » 23/08/2020 3,121

Câu 2:

Dãy chất tác dụng với axit axetic là

Xem đáp án » 26/08/2020 1,925

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10% . Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là

Xem đáp án » 26/08/2020 1,430

Câu 4:

Cho 0,2 mol axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic đun nóng và có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (giả sử hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là

Xem đáp án » 26/08/2020 1,384

Câu 5:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

Xem đáp án » 23/08/2020 1,026

Câu 6:

Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách

Xem đáp án » 26/08/2020 822

Bình luận


Bình luận