Câu hỏi:

24/08/2020 1,857

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

Trả lời:

X + HCl → Muối

BTKL:mHCl = m muoi  mX = 9,55  5,9 = 3,65 g  nHCl = 0,01 mol

Do amin đơn chức  n amin = nHCl = 0,01 mol

 M amin = 5,9/0,01 = 59

X là amin no, đơn chức, mạch hở có công thức dạng CnH2n+3N

→ 14n + 17 = 59 → n = 3

→ CTPT là C3H9N có chứa 9 nguyên tử H

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là

Xem đáp án » 24/08/2020 6,297

Câu 2:

Cho m gam amin đơn chức bậc 1 X tác dụng với dung dịch HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là

Xem đáp án » 24/08/2020 4,290

Câu 3:

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem đáp án » 24/08/2020 2,318

Câu 4:

Cho 0,1 mol amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với HCl thu được 9,55 gam muối. Vậy Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 24/08/2020 2,308

Câu 5:

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là:

Xem đáp án » 23/08/2020 2,148

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »