Câu hỏi:

24/08/2020 4,291

Cho m gam amin đơn chức bậc 1 X tác dụng với dung dịch HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là

Trả lời:

Sử dụng tăng giảm khối lượng: nHCl =  m+7,3m36,5 = 0,2 mol

Vì amin đơn chức => namin = 0,2 mol

Dựa vào 4 đáp án => amin no, mạch hở, đơn chức

Gọi nCO2 = x mol; nH2O = y mol

Vì đốt cháy amin no, mạch hở, đơn chức: nH2O  nCO2 = 1,5.namin

=> y  x = 0,3   1

Bảo toàn nguyên tử O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => 2x + y = 2,1   2

Từ (1) và (2) => x = 0,6;  y = 0,9

→ số C trong X = nCO2 / nX = 0,6 / 0,2 = 3

=> X là C3H9N

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là

Xem đáp án » 24/08/2020 6,297

Câu 2:

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem đáp án » 24/08/2020 2,318

Câu 3:

Cho 0,1 mol amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với HCl thu được 9,55 gam muối. Vậy Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 24/08/2020 2,308

Câu 4:

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là:

Xem đáp án » 23/08/2020 2,149

Câu 5:

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

Xem đáp án » 24/08/2020 1,857

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »