Câu hỏi:

24/08/2020 2,318

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Trả lời:

Đặt công thức amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+1NH2

PTHH:

CnH2n+1NH2 + HCl  CnH2n+1NH3Cl

BTKL ta có: mHCl = mmui - mamin X = 8,15 - 4,5 = 3,65 (g)

=> nHCl = 3,65 : 36,5 = 0,1 mol

Theo PTHH: nCnH2n+1NH2 = nHCl = 0,1 mol

 MX =  =  = 45  14n + 17 = 45  n = 2  

X: C2H5NH­2 → X có 7 nguyên tử hidro trong phân tử.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là

Xem đáp án » 24/08/2020 6,297

Câu 2:

Cho m gam amin đơn chức bậc 1 X tác dụng với dung dịch HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là

Xem đáp án » 24/08/2020 4,290

Câu 3:

Cho 0,1 mol amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với HCl thu được 9,55 gam muối. Vậy Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 24/08/2020 2,307

Câu 4:

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là:

Xem đáp án » 23/08/2020 2,148

Câu 5:

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

Xem đáp án » 24/08/2020 1,856

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »