Câu hỏi:

24/08/2020 1,075

Từ glixerol và 2 axit béo có thể tạo ra tối đa x chất béo. x là 

Trả lời:

R1 – R1 – R2 ; R1 – R2 – R1

R2 – R2 – R1 ; R2 – R1 – R2

R1 – R1 – R1 ; R2 – R2 – R2

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau đây:

a) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài không phân nhánh...

b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c) Chất béo là các chất lỏng.

d) Chất béo chứa chủ yếu gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

e) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

f) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động thực vật.

Những phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 24/08/2020 4,317

Câu 2:

Chất béo ở thể lỏng có thành phần axit béo

Xem đáp án » 24/08/2020 3,051

Câu 3:

Câu nào sai khi nói về lipit?

Xem đáp án » 24/08/2020 1,675

Câu 4:

Cho các phát biểu sau đây:

a) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài không phân nhánh...

b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c) Chất béo là các chất lỏng.

d) Chất béo chứa chủ yếu gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

e) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

f) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động thực vật.

Những phát biểu sai là

Xem đáp án » 24/08/2020 1,503

Câu 5:

Chất béo ở thể rắn có thành phần axit béo

Xem đáp án » 24/08/2020 704

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »