Hóa học 12 Bài tập lý thuyết về lipit có đáp án

  • 1733 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Câu nào đúng khi nói về lipit?

Xem đáp án

Lipit là hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. Không hòa tan trong nước nhưng tan được trong dung môi không phân cực (ete, clorofom, xăng, dầu...)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Câu nào sai khi nói về lipit?

Xem đáp án

Lipit là hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. Không hòa tan trong nước nhưng tan được trong dung môi không phân cực (ete, clorofom, xăng, dầu...)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chất béo là:

Xem đáp án

Chất béo: là trieste của glixerol với các axit béo (là monocacboxylic, mạch không phân nhánh, số nguyên tử cacbon chẵn từ 12 → 24 C).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về chất béo

Xem đáp án

Chất béo: là trieste của glixerol với các axit béo (là monocacboxylic, mạch không phân nhánh, số nguyên tử cacbon chẵn từ 12 → 14 C). Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước và tan trong các dung môi không phân cực.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chất béo ở thể lỏng có thành phần axit béo

Xem đáp án

Chất béo no : thường là chất rắn, có nhiều trong mỡ động vật (mỡ bò, mỡ heo,...)

Chất béo không no : thường là chất lỏng, có nhiều trong dầu thực vật (dầu lạc, dầu dừa,...)

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Chu Hiền
17:05 - 12/01/2023

cả b,c,d đề là lipit

Chu Hiền
17:23 - 12/01/2023

đá a chứ ạ