Câu hỏi:

25/08/2020 100

Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh 23  số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Trả lời:

Đáp án A

Khánh cho Linh số kẹo là:

45.23=30 (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng 715  số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án » 25/08/2020 263

Câu 2:

Trong rổ có 50 quả cam. Số táo bằng 910  số cam và số cam bằng 1011  số xoài. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam, táo và xoài?

Xem đáp án » 25/08/2020 172

Câu 3:

Có tất cả 840kg gạo gồm ba loại: 16  số đó là gạo tám thơm, 38  số đó là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo tẻ.

Xem đáp án » 25/08/2020 161

Câu 4:

Tìm chiều dài của một mảnh vải, biết rằng 60% mảnh vải đó dài 9m

Xem đáp án » 25/08/2020 157

Câu 5:

Trên bản đồ vẽ một hình chữ nhật có chiều dài 5cm  và chiều rộng 3cm. Tính chu vi thật của hình chữ nhật đó theo đơn vị mét. Biết rằng bản đồ được vẽ với tỉ lệ 1:1000.

Xem đáp án » 25/08/2020 118

Câu 6:

Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết rằng 47  đoạn đường đó dài 40km.

Xem đáp án » 25/08/2020 102

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »