Câu hỏi:

04/02/2021 13,776

Tác dụng chính của kỹ thuật nhổ cây con đem cấy là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Làm đứt chóp rễ và miền sinh trưởng kích thích sự ra rễ con để hút được nhiều nước va muối khoáng cho cây

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút của rễ cây có bao nhiêu đặc điểm?

(1) Thành tế bào dày.

(2) Không thấm cutin.

(3) Có không bào nằm ở trung tâm lớn.

(4) Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoat động hô hấp của hệ rễ mạnh.

(5) Là tế bào biểu bì ở rễ.

(6) Nó chỉ hút nước mà không hút khoáng

Xem đáp án » 28/08/2020 15,845

Câu 2:

Nhiều loài thực vật không có lông hút thì hấp thụ nước và các chất bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/08/2020 15,832

Câu 3:

Đơn vị hút nước của rễ là

Xem đáp án » 28/08/2020 15,217

Câu 4:

Khi nói về đặc điểm của tế bào lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước ở rễ. phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 28/08/2020 15,090

Câu 5:

Trong các phát biểu sau:

(1) Lách vào kẽ đất hút nước và ion khoáng cho cây.

(2) Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.

(3) Lách vào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được oxi để hô hấp.

(4) Tế bào kéo dài, lách vào các kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của lông hút?

Xem đáp án » 28/08/2020 14,803

Câu 6:

Điều nào sau đây không đúng với vai trò của dạng nước tự do?

Xem đáp án » 28/08/2020 13,217

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900