Câu hỏi:

29/08/2020 1,598

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu qua mạch gỗ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch gỗ được cấu tạo từ các tế bào chết có bao nhiêu vai trò sau đây?

1. Giảm lượng dinh dưỡng và nước để nuôi các tế bào này.

2. Giảm lực cản khi vận chuyển dòng mạch gỗ ngược chiều trọng lực.

3. Các tế bào này sẽ không hút nước và ion khoáng của những tế bào bên cạnh.

 

4. Thành của các tế bào này dày giúp bảo vệ ống dẫn trước áp lực sinh ra do lực hút từ sự thoát hơi nước ở lá

Xem đáp án » 01/09/2020 11,750

Câu 2:

Loại tế bào nào sau đây cấu tạo nên mạch gỗ:

Xem đáp án » 29/08/2020 11,090

Câu 3:

Dịch mạch rây được vận chuyển từ lá xuống rễ là nhờ?

Xem đáp án » 01/09/2020 10,723

Câu 4:

Tại sao mạch rây phải là tế bào sống?

Xem đáp án » 01/09/2020 10,265

Câu 5:

Thành phần dịch mạch rây thường chủ yếu gồm các chất nào sau đây?

Xem đáp án » 01/09/2020 9,526

Câu 6:

Lực không đóng vai trò trong quá trình vận chuyển nước ở thân là?

Xem đáp án » 01/09/2020 9,474

Câu 7:

Yếu tố nào không phải là động lực vận chuyển nước từ rễ lên lá?

Xem đáp án » 01/09/2020 8,379

Bình luận


Bình luận