Câu hỏi:

31/08/2020 1,737

Hỗn hợp X chứa 0,2mol Glyxin và 0,1 mol Alanin. Khối lượng đipeptit tối đa tạo thành là

Trả lời:

Ta có:nH2O=  0,2 + 0,12= 0,15 mol    

Áp dụng ĐLBTKL suy ra mpeptit = 0,2.75 + 0,1.89  0,15.18 = 21,2 gam

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tử peptit nào sau đây có 4 nguyên tử oxi?

Xem đáp án » 31/08/2020 3,432

Câu 2:

Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là

Xem đáp án » 31/08/2020 3,015

Câu 3:

Tên gọi nào sau đây là của peptit:

H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH ?

Xem đáp án » 30/08/2020 1,347

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án » 31/08/2020 1,322

Câu 5:

Tripeptit Ala – Gly – Ala có công thức phân tử là

Xem đáp án » 31/08/2020 1,068

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »