Câu hỏi:

02/09/2020 7,406

Quá trình thoát hơi nước qua lá giúp tạo:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua

Xem đáp án » 02/09/2020 38,687

Câu 2:

Quá trình thoát hơi nước qua lá không có vai trò

Xem đáp án » 02/09/2020 33,329

Câu 3:

Thoát hơi nước qua lá bằng con đường nào?

Xem đáp án » 02/09/2020 25,772

Câu 4:

Quá trình thoát hơi nước ở lá cây có bao nhiêu vai trò sau đây?

(1) Tạo ra lực hút phía trên để hút nước và chất khoáng từ rễ lên.

(2) Tạo điều kiện cho sự vận chuyển của các chất hữu cơ đi xuống rễ.

(3) Tạo điều kiện cho CO2 khuyếch tán vào lá cung cấp cho quang hợp.

(4) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.

Xem đáp án » 02/09/2020 14,967

Câu 5:

Thoát hơi nước qua lá qua những con đường nào?

Xem đáp án » 02/09/2020 12,568

Câu 6:

Cấu tạo của một khí khổng có đặc điểm nào sau đây?

1. Mỗi khí khổng có hai tế bào bình hạt đậu xếp úp vào nhau.

2. Mồi tế bào của khí khổng có chứa rất nhiều lục lạp.

3. Tế bào khí khổng có vách dày mỏng không đều; thành trong sát lỗ khí dày hơn nhiều so với thành ngoài.

4. Các tế bào hạt đậu của khí khổng xếp gần tế bào nhu mô của lá.

Hai đặc điểm cấu tạo quan trọng nào phù hợp với chức năng đóng mở của khí khổng?

Xem đáp án » 02/09/2020 11,466

Câu 7:

Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là

Xem đáp án » 02/09/2020 11,346

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK