Câu hỏi:

04/09/2020 130

Đun nóng chất H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:

Trả lời:

NH2CH2CONHCHCH3CONHCH2COOH + 2H2O  2NH2CH2COOH + NH2CHCH3COOH

NH2CH2COOH + HCl  +NH3CH2COOHCl

NH2CHCH3COOH + HCl  +NH3CHCH3COOHCl

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,479

Câu 2:

Cho các phát biểu

(1) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.

(2) Dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) có chứa nhóm NH2 và COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều có cùng thành phần nguyên tố.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 04/09/2020 1,011

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 04/09/2020 552

Câu 4:

Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp gồm hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử, không phải đồng phân của nhau) và dung dịch B chỉ chứa hai muối (A và D). Cho các phát biểu sau:

(1) Chất X và Y đều tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X thu được etylamin.

(3) Dung dịch B có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(4) Các A và D có cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định đúng là

Xem đáp án » 04/09/2020 259

Câu 5:

Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là

Xem đáp án » 04/09/2020 185

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »