Câu hỏi:

05/09/2020 722

Sử dụng điển cố có ưu điểm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về thành ngữ, nhận định nào sau đây là không đúng? 

Xem đáp án » 05/09/2020 3,334

Câu 2:

Cụm từ nào là thành ngữ trong bài cao dao sau?

“Em về cắt dạ đánh tranh

Chặt tre chẻ lạt cho anh lợp nhà

Sớm khuya hòa thuận đôi ta

Hơn ai gác tía lầu hoa một mình”

Xem đáp án » 05/09/2020 3,310

Câu 3:

Sử dụng thành ngữ trong giao tiếp đem lại hiệu quả gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,507

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây là điển cố?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,411

Câu 5:

Điển cố được dùng nhiều trong phong cách ngôn ngữ nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,596

Câu 6:

Nhận xét nào đúng với điển cố?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,161

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK