Trắc nghiệm: Thực hành về thành ngữ, điển cố có đáp án

  • 1457 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sử dụng thành ngữ trong giao tiếp đem lại hiệu quả gì?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Điển cố được dùng nhiều trong phong cách ngôn ngữ nào?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây là điển cố?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

Sử dụng điển cố có ưu điểm gì?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 5:

Nhận xét nào đúng với điển cố?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận