Câu hỏi:

05/09/2020 415

“Lẽ ghét thương” là đoạn trích, được trích từ tác phẩm nào và tác giả là ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bút pháp miêu tả sử dụng trong văn bản "Vào phủ chúa Trịnh" nhằm làm nổi bật điều gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,954

Câu 2:

Dòng nào không phải là đặc trưng của thể kí?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,524

Câu 3:

Thể thơ nào còn được gọi là thơ cận thể?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,184

Câu 4:

“Truyện Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu được xếp theo thể loại văn học nào sau đây?

Xem đáp án » 05/09/2020 771

Câu 5:

Thể loại nào thuộc loại hình văn học chức năng nghi lễ?

Xem đáp án » 05/09/2020 522

Câu 6:

“Truyện Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu được viết bằng thế thơ nào sau đây?

Xem đáp án » 05/09/2020 502

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK