Trắc nghiệm: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam có đáp án

  • 1323 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bút pháp miêu tả sử dụng trong văn bản "Vào phủ chúa Trịnh" nhằm làm nổi bật điều gì?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Trong đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” có nói đến việc Lê Hữu Trác biết rõ nguyên nhân, luận giải hợp lí, thuyết phục và có cách chữa đúng bệnh cho thế tử Cán. Tuy nhiên, ông sợ chữa có hiệu quả ngay. Lê Hữu Trác có suy nghĩ đó là vì:

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

“Lẽ ghét thương” là đoạn trích, được trích từ tác phẩm nào và tác giả là ai?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận