Câu hỏi:

05/09/2020 372

Tên thật của nhà văn Nam Cao là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào sau đây nói đúng về quê hương của nhà văn Nam Cao?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,678

Câu 2:

Trong các tác phẩm sau đây của Nam Cao, tác phẩm nào không thuộc về đề tài người trí thức nghèo?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,320

Câu 3:

Hình tượng nhân vật nào trong sáng tác của Nam Cao được xem như đạt tới mức của một “siêu điển hình ” nghệ thuật?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,149

Câu 4:

Tiền đề chủ quan nào đưa Nam Cao đến với con đường “Nghệ thuật vị nhân sinh”?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,077

Câu 5:

Dòng nào sau đây nói đúng về năm sinh và năm mất của nhà văn Nam Cao?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,534

Câu 6:

Đối tượng nào được đề cập nhiều nhất trong các sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,337

Câu 7:

Quan điểm nghệ thuật của Nam Cao là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,031

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK