Trắc nghiệm: Chí Phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao có đáp án

  • 1619 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quan điểm nghệ thuật của Nam Cao là gì?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Đối tượng nào được đề cập nhiều nhất trong các sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 4:

Tên thật của nhà văn Nam Cao là gì?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 5:

Dòng nào sau đây nói đúng về năm sinh và năm mất của nhà văn Nam Cao?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận