Câu hỏi:

05/09/2020 1,016

Về bố cục, bài báo nên được trình bày như thế nào? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mô hình câu theo thời gian, địa điểm, sự kiện thường dùng mở đầu các bản tin của báo chí là nhằm mục đích gì? 

Xem đáp án » 05/09/2020 2,420

Câu 2:

Đối với các bài viết trong một tờ báo, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,546

Câu 3:

Cách viết tắt, viết theo những kí tự đặc biệt thường được các bạn trẻ dùng khi “chat” với nhau hiện nay nên hiểu như thế nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 749

Câu 4:

Làng báo có giai thoại sau đây: Một phóng viên mới vào nghề, được căn dặn là nên viết càng ngắn gọn càng tốt. Anh ta gửi về tòa soạn bản tin về một vụ tai nạn như sau:

Ông T.T.D bật diêm để xem xăng trong xe còn hay không. Xăng còn. Nạn nhân thọ 48 tuổi.”

Nhận xét nào nói đúng về cách viết trên?

Xem đáp án » 05/09/2020 435

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK