Trắc nghiệm: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) có đáp án

  • 1171 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Làng báo có giai thoại sau đây: Một phóng viên mới vào nghề, được căn dặn là nên viết càng ngắn gọn càng tốt. Anh ta gửi về tòa soạn bản tin về một vụ tai nạn như sau:

Ông T.T.D bật diêm để xem xăng trong xe còn hay không. Xăng còn. Nạn nhân thọ 48 tuổi.”

Nhận xét nào nói đúng về cách viết trên?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 2:

Cách viết tắt, viết theo những kí tự đặc biệt thường được các bạn trẻ dùng khi “chat” với nhau hiện nay nên hiểu như thế nào?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 3:

Về bố cục, bài báo nên được trình bày như thế nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 4:

Mô hình câu theo thời gian, địa điểm, sự kiện thường dùng mở đầu các bản tin của báo chí là nhằm mục đích gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 5:

Đối với các bài viết trong một tờ báo, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận