Câu hỏi:

05/09/2020 336

Cách thay đổi trật tự nhằm đạt hiệu quả diễn đạt nhấn mạnh được gặp nhiều nhất ở loại văn bản nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiện tượng thay đổi trật tự thành phần câu trong hai câu thơ sau:

“Con đường nhỏ nhỏ, gió siêu siêu

Lả lả cành hoang, nắng trở chiều.”

Xem đáp án » 05/09/2020 693

Câu 2:

Hãy cho biết hiệu quả diễn đạt của sự thay đổi trật tự thành phần câu trong bản dịch của bài thơ sau:

“Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh,

Lủng lẳng chân chân treo tựa giảo hình

Làng xóm ven sông đông đúc thế

Thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh”

Xem đáp án » 05/09/2020 526

Câu 3:

Việc đảo trật tự thành phần của một số câu trong “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Chứ mang lại hiệu quả diễn đạt gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 420

Câu 4:

Bốn câu thơ sau trích từ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Chứ, câu nào không thay đổi trật tự thành phần?

Xem đáp án » 05/09/2020 416

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK