Trắc nghiệm: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu có đáp án

  • 1307 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hãy cho biết hiệu quả diễn đạt của sự thay đổi trật tự thành phần câu trong bản dịch của bài thơ sau:

“Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh,

Lủng lẳng chân chân treo tựa giảo hình

Làng xóm ven sông đông đúc thế

Thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh”

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 2:

Bốn câu thơ sau trích từ “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Chứ, câu nào không thay đổi trật tự thành phần?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 3:

Việc đảo trật tự thành phần của một số câu trong “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Chứ mang lại hiệu quả diễn đạt gì?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 5:

Cách thay đổi trật tự nhằm đạt hiệu quả diễn đạt nhấn mạnh được gặp nhiều nhất ở loại văn bản nào?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận