Câu hỏi:

05/09/2020 1,043

Nội dung của bản tin là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chức năng chính của bản tin là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,323

Câu 2:

Cách đưa thông tin trong bản tin có đặc điểm gì? 

Xem đáp án » 05/09/2020 2,329

Câu 3:

Loại tin nào thường không có đầu đề?

Xem đáp án » 05/09/2020 772

Câu 4:

Bản tin là thể loại cơ bản của loại văn bản nào? 

Xem đáp án » 05/09/2020 343

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK