Trắc nghiệm: Bản tin có đáp án

  • 1057 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bản tin là thể loại cơ bản của loại văn bản nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 2:

Chức năng chính của bản tin là gì?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 3:

Cách đưa thông tin trong bản tin có đặc điểm gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 4:

Loại tin nào thường không có đầu đề?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 5:

Nội dung của bản tin là gì?

Xem đáp án

Đáp án C 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận