Câu hỏi:

05/09/2020 240

Hồ Biểu Chánh thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của ở thể loại nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào sau đây nói đúng về quê hương của nhà văn Hồ Biểu Chánh?

Xem đáp án » 05/09/2020 362

Câu 2:

Dòng nào sau đây là nội dung của đoạn trích “Cha con nghĩa nặng”

Xem đáp án » 05/09/2020 337

Câu 3:

Truyện dài đầu tay của Hồ Biểu Chánh viết năm 1909 bằng thể thơ lục bát có tên là gì ?

Xem đáp án » 05/09/2020 318

Câu 4:

Khuynh hướng tư tưởng tiêu biểu, tập trung trong tác phẩm của Hồ Biểu Chánh là khuynh hướng nào? 

Xem đáp án » 05/09/2020 278

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK