Câu hỏi:

05/09/2020 290

Tác giả Nguyễn Công Hoan đã dùng văn bản gì để mở đầu truyện ngắn? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Truyện ngắn “Tinh thần thể dục” vạch rõ tính chất bịp bợm của thực dân Pháp khi chúng đề xướng phong trào nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 408

Câu 2:

Ngòi bút Nguyễn Công Hoan có sở trường và nổi tiếng nhất với thể loại, khuynh hướng nào? 

Xem đáp án » 05/09/2020 338

Câu 3:

Dòng nào khái quát không đúng đặc điểm nội dung, nghệ thuật của Nguyễn Công Hoan khi viết các đoạn 2,3,4 trong “Tinh thần thể dục” ? 

Xem đáp án » 05/09/2020 312

Câu 4:

Khó tìm được nhan đề nào khác thích hợp hơn nhan đề “Tinh thần thể dục” để thể hiện tiếng cười châm biếm của tác giả, vì sao?

Xem đáp án » 05/09/2020 279

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK