Trắc nghiệm: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) có đáp án

  • 1094 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ngòi bút Nguyễn Công Hoan có sở trường và nổi tiếng nhất với thể loại, khuynh hướng nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 2:

Truyện ngắn “Tinh thần thể dục” vạch rõ tính chất bịp bợm của thực dân Pháp khi chúng đề xướng phong trào nào?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 3:

Tác giả Nguyễn Công Hoan đã dùng văn bản gì để mở đầu truyện ngắn? 

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 4:

Dòng nào khái quát không đúng đặc điểm nội dung, nghệ thuật của Nguyễn Công Hoan khi viết các đoạn 2,3,4 trong “Tinh thần thể dục” ? 

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 5:

Khó tìm được nhan đề nào khác thích hợp hơn nhan đề “Tinh thần thể dục” để thể hiện tiếng cười châm biếm của tác giả, vì sao?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận