Câu hỏi:

05/09/2020 465

Hình thức phỏng vấn thường gặp nhất là? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào nói đúng nhất về những điều cần tránh khi sử dụng những câu hỏi phỏng vấn?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,511

Câu 2:

Thông tin của cuộc phỏng vấn được sử dụng như thế nào? 

Xem đáp án » 05/09/2020 784

Câu 3:

Phỏng vấn là gì? 

Xem đáp án » 05/09/2020 467

Câu 4:

Hình thức phỏng vấn được sử dụng chủ yếu ở lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 452

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK