Trắc nghiệm: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn có đáp án

  • 1043 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phỏng vấn là gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 2:

Hình thức phỏng vấn được sử dụng chủ yếu ở lĩnh vực nào?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 3:

Hình thức phỏng vấn thường gặp nhất là? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Ý nào nói đúng nhất về những điều cần tránh khi sử dụng những câu hỏi phỏng vấn?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 5:

Thông tin của cuộc phỏng vấn được sử dụng như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận