Câu hỏi:

05/09/2020 379

Văn bản “Vĩnh biệt cửu trùng đài” là một hồi trong vở kich nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân nào dẫn đến mâu thuẫn dân chúng đã đứng lên đấu tranh chống lại triều đình:

Xem đáp án » 05/09/2020 3,557

Câu 2:

Vở kịch "Vũ Như Tô" viết về giai đoạn đoạn lịch sử nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,483

Câu 3:

Lời tựa đề "Than ôi ! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết.” thể hiện suy nghĩ gì của tác giả?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,911

Câu 4:

Thông tin nào sau đây chưa chính xác về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Xem đáp án » 05/09/2020 1,018

Câu 5:

Tác giả của vở kịch là ai?

Xem đáp án » 05/09/2020 560

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK