Trắc nghiệm: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) có đáp án

  • 1267 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tác giả của vở kịch là ai?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 2:

Văn bản “Vĩnh biệt cửu trùng đài” là một hồi trong vở kich nào?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 3:

Thông tin nào sau đây chưa chính xác về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

Lời tựa đề "Than ôi ! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết.” thể hiện suy nghĩ gì của tác giả?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 5:

Nguyên nhân nào dẫn đến mâu thuẫn dân chúng đã đứng lên đấu tranh chống lại triều đình:

Xem đáp án

=> Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận