Câu hỏi:

05/09/2020 257

Kiểu câu có khởi ngữ trong đoạn trích sau đây có tác dụng gì?

“Hợp tác này chỉ có mình đội em lên huyện nhận giống về. Các đội khác họ ngại nhận về rồi nuôi không được, phí công, phí của.”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào sau đây không có khởi ngữ?

Xem đáp án » 05/09/2020 662

Câu 2:

Khởi ngữ đoạn sau nằm ở vị trí nào: “Tôi mong đồng bào ai cũng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.”

Xem đáp án » 05/09/2020 499

Câu 3:

Cụm “Thấy thị hỏi” trong đoạn trích sau có cấu tạo như thế nào: “Thị nghĩ bụng: hãy dừng yêu để hỏi cô thị đã.

Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa”.

Xem đáp án » 05/09/2020 441

Câu 4:

Câu nào là câu bị động trong các câu sau đây? 

Xem đáp án » 05/09/2020 291

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK