Trắc nghiệm: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản có đáp án

  • 1024 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Câu nào là câu bị động trong các câu sau đây? 

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 2:

Câu nào sau đây không có khởi ngữ?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 3:

Kiểu câu có khởi ngữ trong đoạn trích sau đây có tác dụng gì?

“Hợp tác này chỉ có mình đội em lên huyện nhận giống về. Các đội khác họ ngại nhận về rồi nuôi không được, phí công, phí của.”

Xem đáp án

ð Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận